ઉત્પાદનો

  • Basalt Fibers

    બેસાલ્ટ ફાઇબર

    બેસાલ્ટ રેસા એ પ્લેટિનમ-રોડિયમ એલોય વાયર-ડ્રોઇંગ લિક પ્લેટની હાઇ-સ્પીડ ડ્રોઇંગ દ્વારા બનાવવામાં આવતા સતત તંતુઓ છે, જ્યારે બેસાલ્ટ સામગ્રીને ઓગાળવામાં આવે છે 1450 ~ 1500 સે.
    તેના ગુણધર્મો ઉચ્ચ-શક્તિવાળા એસ ગ્લાસ રેસા અને ક્ષાર મુક્ત ઇ ગ્લાસ તંતુઓ વચ્ચે છે.